Hjem

Hos "Boldt" (Strassalm)

Navnet Kornmaaler

I et ældre leksikon står der skrevet: 

 

"Kornmaaler, en af magistraten ansat person (måler og vejer), der foretog måling af korn. Kornmaaler posterne besættes med duelige og veltjente underofficerer resolution af

22-10-1823.

 

Kornmaaler stammer fra en kongelig udnævnt embedsmand, vejer og måler.

Kornmaalerne skulle hjælpe Ridefogden med at udtage Tiendeneg på bøndernes marker."

Copyright © All Rights Reserved

This site is a private homepage for the Kornmaaler family.

We are a family of 3, living in Aarhus, Denmark;

Jakob, born 1995

Charlotte, born 1965

John, born 1962